Ông Thị Trưởng của Thành Phố Garden Grove Bill Dalton khởi đầu năm mới bằng buổi ăn trưa thông lệ hàng năm, được điều hợp bởi Phòng thương mại Thành Phố (Garden Grove Chamber of Commerce). Buổi ăn trưa sẽ được tổ chức vào ngày Thứ Ba, 24/1/2012 tại khách sạn Embassy Suits, địa chỉ là 11767 Harbor Boulevard. Buổi tiệc sẽ được bắt đầu vào lúc 11:30 trưa, và lệ phí của bữa ăn là $35mỗi người.

Trong dịp này, Thị trưởng Garden Grove Bill Dalton sẽ tóm tắt sơ lược về tình hình của năm 2011, nhấn mạnh những thành quả mà Thành phố đạt được trong các lãnh vực như phát triển kinh tế, an toàn công cộng ở các khu vui chơi cũng như công viên. Hơn nữa, ông sẽ trình bày những dự án mới để cái thiện nền kinh tế cho năm 2012, nằm trong kế hoạch Phát triển 3 năm của Thành phố.

Xin vui lòng liên lạc về Phòng thương mại Garden Grove ở số điện thoại (714) 638-7950 để đặt chỗ truớc.