passport.jpg Bắt đầu từ Thứ Tư, ngày 1 tháng 7, 2015, văn phòng Thư ký Thành phố Garden Grove ngừng cung cấp phục vụ làm hộ chiếu (passport) trong City Hall Thành phố.

Trong 10 năm qua, Văn phòng Thư ký Thành phố đã phục vụ cung cấp
hộ chiếu cho cộng đồng. Do nhiều thủ tục hành chánh, cùng với việc cắt giảm nhân viên văn phòng, cho nên phải ngưng dịch vụ làm passport để tránh ảnh hưởng thời gian nhân viên và những công việc khác.

Hiện nay, có 48 địa điểm cung cấp dịch vụ hộ chiếu trong phạm
vi mười dặm từ Garden Grove City Hall. Để biết thêm tin tức về việc xin hoặc renew hộ chiếu và những địa điểm phục vụ, xin gọi (877) 487-2778, hoặc lên trang web www.travel.state.gov.