Day Camp Logo.jpg Garden Grove sẽ mở các lớp 'Day Camp' dành cho các em tuổi từ 5-12 trong cộng đồng, bắt đầu vào ngày 22 tháng 6. Các lớp sẽ mở của từ 7:00 giờ sáng đến 6:00 giờ chiều, tại Village Green Park, địa chỉ là 12732 Main Street. Học phí cho Day Camp là $95/tuần, bao gồm 1 T-shirt, ăn nhẹ cho buổi sáng và buổi trưa, và phần ăn trưa vào ngày Thứ Sáu.

Day Camp mang đến thanh thiếu niên những chương trình trong khóa hè, cùng những chuyến đi dã ngọai mỗi tuần. Chi phí các chuyến đi dã ngoại được tính riêng với học phí $95 mỗi tuần. Các chuyến đi dã ngoại trong mùa hè gồm có:

Trong tuần 22 tháng 6, 6 Flags Magic Mountain ($45, bao gồm ăn trưa)
Trong tuần 29 tháng 6, Beach Trip ($5)
Trong tuần 6 tháng 7, Seaside Lagoon ($6)
Trong tuần 13 tháng 7, Bowling and Movie ($27, bao gồm ăn trưa)
Trong tuần 20 tháng 7, Universal Studios ($60, bao gồm ăn trưa)
Trong tuần 27 tháng 7, Knott’s Soak City ($31, bao gồm ăn trưa)
Trong tuần 3 tháng 8, Angels Game ($22, bao gồm ăn trưa)
Trong tuần 10 tháng 8, Raging Waters ($34, bao gồm ăn trưa)
Trong tuần 17 tháng 8, Knott’s Berry Farm ($37, bao gồm ăn trưa)
Trong tuần 24 tháng 8, Boomers ($26, bao gồm ăn trưa)
Trong tuần 31 tháng 8, Beach Trip ($5)

Những ai muốn ghi danh các lớp 'Day Camp' có thể đến lầu 1 trong City Hall Thành phố,
địa chỉ là 11222 Acacia Parkway. Để biết thêm chi tiết, xin lên coi tại trang mạng www.ggparksandrec.com, hoặc gọi Ban Phục Vụ Cộng Đồng của Thành phố tại (714) 741-5200.