Omar Sandoval.jpg
Hôm thứ Ba, 14 tháng Bảy, Hội đồng thành phố Garden Grove đã bổ nhiệm ông Omar Sandoval là người tiếp nhận chức vụ Luật sư Thành phố. Ông Sandoval, tùng là phụ tá Luật sư từ công ty Woodruff, Spradlin & Smart, chính thức bắt đầu nhậm chức Luật Sư Thành Phố với Garden Grove vào thứ Bảy 1 Tháng Tám, 2015.
Ông Sandoval đã nhận được bằng cử nhân tại Pomona College, Claremont, và bằng Juris Doctor của mình tại UCLA School of Law. Ông từng là Luật Sư Thành Phố
của các Thành phố như Hawaiian Gardens, Chino, Coachella, Indio và Paramount, San Juan Capistrano, và làm cố vấn với Rossmoor/Los Alamitos Area Sewer District, và Khu Vệ Sinh Midway City.