Với tình trạng hạn hán đã kéo dài trong 4 năm qua, Tiểu bang bắt buộc các Thành
phố phải gia tăng tiết kiệm tối đa để giảm 20% lượng sử dụng nước. Thành phố Garden Grove đă chuyển vào giai đoạn 2 bắt buộc Tiết kiệm nước, hạn chế việc tưới nước ngoài trời. Xin lưu ý: Những thay đổi Cảnh Báo nước ở Giai đoạn 2 sẽ có hiệu lực vào giữa tháng Tám, 2015.
Việc tưới nước sẽ được giới hạn trong hai ngày thứ Ba và thứ Bảy, trước 10:00 giờ sáng hoặc sau 5:00 giờ chiều. Hiện nay, tưới nước được giới hạn cách mỗi ngày, trước 10:00 giờ sáng hoặc sau 6:00 giờ tối.
• Tối đa là 15 phút mỗi ngày cho mỗi trạm được phép tưới nước với vòi phun nước tự động
• Được phép tưới nước vào bất kỳ ngày nào nếu sử dụng vòi phun nước tự tắt (hand water shut off nozzle)
• Không để nước chảy tràn vào vỉa hè hoặc đường phố
• Không xã nước rửa vỉa hè hoặc đường driveways.
• Không rửa xe với một vòi nước, trừ khi với nước có dấu khỏa nước
• Không tưới nước trong vòng 48 tiếng khi trời mưa
• Không sử đúng đài phun nước hoặc tính năng nước trang trí, trừ khi nước là một phần của một hệ thống tuần hoàn.
Vui lòng truy cập trang web của thành phố tại:
www.ci.garden-grove.ca.us/pw/water để biết thêm thông tin về tiết kiệm nước.
Nếu quý vị thấy nơi nào lãng phí nguồn nước, vui lòng mô tả các hành động lãng phí nước cho Bộ phận Dịch vụ nước tại (714) 741- 5395 hoặc water-services@garden-grove.org. Khách hàng sẽ được gởi thông báo về hành vi vi phạm. Không tuân thủ có thể dẫn đến những hạn chế trong dịch vụ cung cấp nước.
Để có được thông tin giảm giá cho các thiết bị tiết kiệm nước, vui lòng truy cập www.ocwatersmart.com.
drought_0.png