Sở cảnh sát Thành phố Garden Grove cần tuyển thêm người để đào tạo, gia nhập vào đội ngũ cảnh sát cho các chức vụ thuộc bộ phận văn phòng (Police office Aide) và Sĩ quan cảnh sát (Reserve Police Officer). Các thông tin chi tiết có sẵn tại website www.ci.garden-grove.ca.us/hr. Hạn chót nộp đơn là ngày Thứ Tư, 21 Tháng Mười, 2015 lúc 5:00 giờ chiều.

Trong thời gian sắp tới, Sở cảnh sát cần tuyển dụng nhân viên cảnh vụ để gia nhập vào hàng ngũ cảnh sát Thành phố. Sĩ quan cảnh sát và cảnh viên văn phòng sẽ làm việc chặt chẽ cùng những nhân viên cảnh vụ, tham gia vào những dự án, chương trình huấn luyện pháp lý tại Sở cảnh sát. Các sĩ quan cảnh sát là những người đứng tuyến đầu trong cộng đồng, đảm đương một vai trò dân sự quan trọng là làm cho Thành phố an toàn hơn. Trong các nấc thang công tác, cảnh sát viên có nhiều cơ hội thăng tiến, được thăng cấp, được lựa chọn nhiều công tác khác nhau. Các ứng cử viên phải thể hiện tính đạo đức, và phải vượt qua buổi kiểm tra background check theo thông lệ nếu muốn trở thành cảnh sát.

Theo Trung úy Bob Bogue, quản lý của bộ phận Professional Standards Division, đây là một cơ hội tuyệt vời cho những người quan tâm trong việc thực thi pháp luật và bắt đầu một sự nghiệp với Sở Cảnh sát Garden Grove. Sở cảnh sát cần tuyển dụng thêm nhiều nhân viên nói được song ngữ và các ứng cử viên phải là công dân Mỹ hay thường trú nhân hợp pháp.
Để biết thêm thông tin về các chức vụ được tuyển dụng, hoặc những yêu cầu của công việc, xin vui lòng liên lạc với Bộ phận Nhân sự (Human Resources) của Garden Grove tại ggjobs@ci.garden-grove.ca.us.