"Let's put our City on the Map" là một sự hợp tác giữa hãng Google và Thành phố Garden Grove để thúc đẩy các doanh nghiệp địa phương tham gia chương trình tìm kiếm trực tuyến trên mạng Google Search và Google Maps để quảng bá rộng rãi trên trang mạng xã hội. Thành phố sẽ tổ chức một hội thảo miễn phí để giải thích các chương trình và giúp đỡ thành lập một danh sách doanh nghiệp (listing online) của Google miễn phí trên trang web. Hội thảo sẽ diễn ra vào Thứ Ba, ngày 20 tháng Mười, 2015, lúc 6:00 giờ chiều, trong Courtyard Center, khu Village Green, địa chỉ là 12732 Main Street.
“Google Search là một trong những nơi đầu tiên mọi người tìm kiếm khi họ cần thông tin trực tuyến trên web. Thành phố muốn giúp các doanh nghiệp địa phương, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ, có được danh sách trực tuyến (listing online) của họ, tạo ra lợi thế quan trọng cho cả doanh nghiệp và khách hàng," Thị trưởng Bảo Nguyễn chia sẻ.

Những ai muốn tham gia hội thảo nên mang theo máy tính xách tay (laptop) của mình để các nhân viên có thể dễ dàng hướng dẫn thành lập trang mạng cho công ty trên Google Search. Những người tham gia phải có giấy phép kinh doanh (business license) trong Garden Grove hoặc có tài liệu thông tin của công ty. Sẽ có nước giải khát nhẹ và những tặng phẩm từ hãng Google.

Buổi hội thảo hoàn toàn miễn phí. Những người tham dự chương trình sẽ được thành lập một trang web kinh doanh miễn phí với Google trong một năm.
Chỗ ngồi có giới hạn, để có thể tham dự, xin ghi danh bằng cách gửi email, tên, điện thoại, và tên doanh nghiệp của bạn đến địa chỉ
communityrelations@ci.garden-grove.ca.us hoặc gọi (714) 741-5280. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập tại www.gybo.com/ca/garden-grove, cũng như vào trang web của Thành phố tại www.ci.garden-grove.ca.us, Facebook và Twitter.

CA-GardenGrove-Google.jpg