Thành phố Garden Grove mời các thành viên và cư dân trong cộng đồng tham gia vào cuộc họp cộng đồng sắp tới để cung cấp dữ liệu về việc
thành lập bản đồ bầu cử mới theo quận của Thành phố. Các cuộc họp, lần lượt thực hiện từ cuối tháng 11 năm 2015 đến cuối tháng 3 năm 2016, sẽ được hổ trợ bởi ông David Ely từ Công ty Compass Demographics, cơ quan giám sát về việc thành lập năm khu bầu cử trong cuộc bầu cử năm 2016.

Tiến trình hệ thống bầu cử 'theo quận' (by district) của Hội đồng Thành phố cung cấp mở ra một số cuộc họp định kỳ hàng tháng để công chúng được tham gia, trước khi đệ trình các đề xuất sơ bộ và cuối cùng về bản đồ quận lên hội đồng Thành phố Garden Grove. Cả hai đề xuất sơ bộ và cuối cùng sẽ được đưa vào các buổi đối thoại công cộng như là một phần của tiến trình. Vòng đầu tiên của "Cuộc họp thông tin cá nhân" diễn ra từ Thứ Hai, ngày 30 tháng 11 đến Thứ sáu ngày 4 tháng 12. Chương trình họp riêng một tiếng đồng hồ với ông Ely được sắp xếp từ 10:00 giờ sáng đến 9:00 giờ tối dựa theo thứ tự ai đến trước được ưu tiên trước. Các cuộc họp sẽ diễn ra trong Garden Grove City Hall, nằm ở 11222 Acacia Parkway. Mục tiêu của các cuộc họp này là để hướng dẫn cử tri về quy trình và phúc đáp trên cơ sở cá nhân hoặc nhóm nhỏ.

Việc giữ chổ cho các cuộc họp cá nhân phải được hẹn trước ít nhất ba ngày bằng cách liên lạc văn phòng Thư ký Thành phố tại (714) 741-5035 hoặc bằng email qua địa chỉ districtelections@garden-grove.org.

Sau vòng đầu tiên của cuộc họp thông tin cá nhân sẽ có ba "Cuộc họp phổ biến thông tin công cộng" dự kiến diễn ra vào ngày 9, 12 và 16 tháng 12, được sắp xếp tại nhiều địa điểm khác nhau trong Thành phố, các địa điểm sẽ sớm được thông báo. Các cuộc họp công cộng sẽ được tiến hành trong hội thảo kết hợp với các nhóm lớn hơn đóng góp ý kiến qua cơ hội tiếp xúc tương tác. Thời gian và địa điểm sẽ được công bố trên trang web của thành phố, www.ci.garden-grove.ca.us, cũng như tren Facebook và Twitter.

Ngày Thứ Ba, 24 tháng 11, 2015, ông Ely sẽ tổ chức một buổi học về tiến trình thiết lập hệ thống bầu cử "theo quận" như là một phần của buổi họp thường kỳ của Hội đồng Thành phố Garden Grove, được tổ chức lúc 6:00 chiều ở Courtyard Center, 12732 Main Street. Ngày dự định cho báo cáo cuối cùng được trình bày với hội đồng thành phố Garden Grove là 22 tháng 3, 2016. Trang web bản đồ bầu cử theo quận hiện nay có sẵn trên trang web của
Thành phố dưới hạng mục ‘Open Government’ sẽ cung cấp thông tin và quyền truy cập vào tất cả các mục liên quan đến tiến trình bầu cử phân bố theo quận. Các mục này bao gồm: thông báo về tất cả các cuộc họp công cộng, thông báo chung, thông cáo báo chí, chương trình nghị sự báo cáo, bản đồ, và các tài liệu hỗ trợ khác.

Để biết thêm chi tiết, liên lạc về văn phòng Quản lý Thành phố tại số điện thoại (714) 741-5100.
FINAL_LOGO_0.jpg